Ing. Erik Gubala

Revízie el. zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov pre objekty bez nebezpečensta a s nebezpečenstvom výbuchu

Služby revízneho technika elektrických zariadení

Služby revízneho technika plynových zariadení

Služby revízneho technika zdvíhacích zariadení

Služby revízneho technika tlakových zariadení

Zaisťujeme revízie el. zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov pre objekty bez nebezpečensta a s nebezpečenstvom výbuchu v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. podľa nasledujúcich noriem STN 33 1500, STN 33 2000-6 ,,STN 33 1600, STN 33 1610, STN EN 60204-1 , STN 33 2000-5-51 , STN 33 2000-4-41 , STN 33 2000-7-701 , STN EN 60974-4

Všetka naša činnosť podlieha aktuálnym zákonom a normám platným v Slovenskej republike : Ing. Erik Gubala je držiteľom osvedčenia vydaného Technickou inšpekciou v Košiciach, ktoré oprávnuje vykonávať odborné prehliadky a skúšky vyhradených elektrických zariadení na celom území Slovenska.

Komplexné riešenia pre verejné osvetlenie

Medzi technológie súčasnosti a hlavne ďalšej budúcnosti na poli osvetľovania verejných priestranstiev patrí technológia LED ( Light Emitting Diode). LED technológia (svietidla) umožňuje osvetlenie všetkých vonkajších priestranstiev v podstate bez obmedzenia, od osvetlenia všetkých typov komunikácií, parkov, chodníkov, parkovísk, po špecializované osvetlenie priechodov pre chodcov alebo športovísk, a pod. Vhodným použitím kvalitných LED svietidiel vo verejnom osvetlení a ich vhodným vybavením môžu mestá a obce získať celú radu prínosov :

• energeticky úsporné osvetlenie
• zníženie nákladov na údržbu svietidiel ( LED svietidlá majú takmer bez údržbovú prevádzku)
• relatívne dlhú životnosť LED svietidiel ( priemerne 50 – 100 tis. hodín)
• širšie možnosti regulácie a riadenia verejného osvetlenia
• environmentálne šetrné osvetlenie

Ďalším zaujímavým prvkom je estetická stránka LED svietidiel. Svietidlá sú vyrábané v mnohých vzhľadových variáciách a prevedeniach, od jednoduchých svietidiel vhodných do moderných priestorov, po svietidlá imitujúce tradičné historické lucerny, ktoré sú vhodné predovšetkým pre osvetlenie historických centier a pamiatkových zón miest a obcí.

Bezpečnostné dopravné značenie

Dopravné gombíky a reflexné odrazky

Zafrézovaný alebo lepený dopravný gombík dopĺňa a zvýrazňuje vodorovné dopravné značenie. Využíva sa najmä pre svoje výrazné retroreflexné vlastnosti, zlepšuje viditeľnosť v zlých klimatických podmienkach za mokra alebo hmly a v neprehľadných úsekoch. Podľa účelu a umiestnenia sa využíva gombík bielej, modrej, zelenej alebo oranžovej farby. Zafrézovaný gombík sa v porovnaní s lepeným vyznačuje dlhodobejšou životnosťou.

Hlavné benefity

• Efektívny doplnok dopravného značenia
• Sprehľadňujú komunikáciu najmä v noci a pri nízkej viditeľnosti
• Vodičov nútia k väčšej pozornosti a tým aj opatrnosti
• Pomáhajú udržať správny smer a polohu vozidla na komunikácii
• Dlhá životnosť, veľmi odolný materiál, tvrdené sklo
• Dopravné gombíky zvýrazňujú VDZ
• Reflexné oká – zvýrazňujú kruhové objazdy, ostrovčeky, chodníky

Kontaktujte nás

Obchodné informácie

Obchodné meno: Ing. Erik Gubala
IČO: 43404634
Miesto podnikania: 04458 Seňa 520

Kontaktné informácie

E-mail: erik@gubala.sk

Telefón: 0910 908 462